BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İŞLETMELERİNE 50 HİBE
Haber
07 Temmuz 2021 - Çarşamba 11:19
 
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İŞLETMELERİNE 50 HİBE
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin 25 Haziran 2021 tarihinde tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararın yayımlandığı tarihte (21 Mayıs 2021) işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az 1 yıldır aktif olan, hibe konuları için gerekli şartları sağlamak kaydı ile gerçek ve tüzel kişilere destekleme için başvurabileceklerdir.
EKONOMİ Haberi
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İŞLETMELERİNE 50 HİBE

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; “Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünün “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Programı” kapsamında yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite Artırımı ve rehabilitasyonu gibi inşaat yatırımları ile birlikte Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk gibi makine alet ve ekipman alımlarında üreticilerimize 50 hibe sağlayacaktır. Kararda yer alan fakat göçer hayvancılık başlığı altında ilimizde faaliyet olmadığı için destek verilmeyecektir. İşletmelerini geliştirmek yada yatırım yapmak isteyen üreticilerimizi bakanlığımızın bu desteklemesinden faydalanmaya davet ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

 

Hibe desteğine başvuruları 01-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak olup, başvurularını İl Müdürlüğümüze yapacaklardır.

 

İlimizde GÖÇER HAYVANCILIK yapılmadığı için bu konuda destek verilmeyecektir.

 

Kimler Başvuru Yapabilir?

  • Kararda belirtilen yatırım konuları için kararın yayımlandığı tarihte (21 Mayıs 2021) işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az 1 yıldır aktif olan, gerçek kişiler ve aşağıda detayları verilmiş olan tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.
  • Tüm hibe konularına yönelik başvurularda, başvuran gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi yerine getirmedikleri ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız oldukları, gerçek ve tüzel kişilerin başvuru aşamasında kamudan bağımsız olduklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini başvuru ekinde sunmaları gerekir.
  • Yatırımcılar Bakanlık kayıt sistemlerine Karar’ın yayımlandığı tarih itibari ile bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

 

Kimler Başvuru Yapamaz?

  • Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
  • Yatırımcılar, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Karar kapsamındaki hibe konuları için, uygulanan faiz indirimi veya hibe programlarından daha önce yararlanmış olan yatırımcılar başvuru yapamaz ve yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

 

 

Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar Nelerdir?

Hibe Programı kapsamında başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişiler; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyonu,  hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımlarını kapsamaktadır.

 

Yatırım Konuları Nelerdir?

Yatırım Konusu

Hibe Oranı

İnşaat

Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı /rehabilitasyonu

50

Çadır Alımı

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı

50

Makine Alet ve Ekipman Alımı

Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk

50

Kaynak: Editör: Semih BAYKAL
Yorumlar
Haber Yazılımı